Мања слова Већа слова РСС
Топ вијести Најчитаније  

О нама
Управа за игре на срећу

 Јован

 

Управа за игре на срећу оформљена је 01.10.2008. године као самосталан орган управе.

 

Надлежности Управе за игре на срећу

Управа за игре на срећу врши послове који се односе на:

• Одлучивање о својству неке игре, као игре на срећу у смислу Закона о играма на срећу
• Припремање стручне основе за израду прописа у области игара на срећу
• Давање сагласности на правила игара на срећу
• Вођење регистра приређивача игара на срећу
• Учестовање у комисијама за извлачење и проналажење добитака у лутријским играма на срећу
• Вршење контроле основног капитала и депозита код приређивача игара на срећу по потреби, а најмање једном у три мјесеца
• Издавања одобрења за држање ризико-депозита за осигурање исплата, добитака код посебнх игара на срећу
• Разматрање понуда доспјелих на конкурс за додјелу концесија за приређивање игара на срећу, у складу са поступком давања концесије и обављање осталих стручних послова у вези са давањем концесија
• Припремање предлога за одузимање концесија
• Вршење процјене вриједности наградног фонда за приређивање наградних игара у роби и услугама
• Предлагање аката о осталим условима који играчница мора да испуни
• Одређивање јединственог, финансијског софтвера за клађење
• Издавање одобрења за промјену локације аутомат-клуба, односно кладионице и уплатног мјеста
• Издавање наљепница за аутомате и столове
• Издавање сагласности и вршење контроле приређивача наградних игара у роби и услугама
• И друге послове који су јој одређени у надлежност 

Управа за игре на срећу посједује два путничка возила.

Једно је марке  Хyндаи И30, регистарских ознака: ПГ-ЦГ 648 а друго Ренаулт Лагуна, регистарских ознака: ПГ-МН 500.

 

 

УИС